งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่

น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกต สะอาดปลอดภัยจากโรงงานมาตรฐาน ตราเชฟชู