เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่

น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกต สะอาดปลอดภัยจากโรงงานมาตรฐาน ตราเชฟชู